Atesti proizvoda

  • Aparat za kavu: Arondo E 904 Preuzmi
  • Aparat za kavu: E960 Preuzmi
  • Aparat za kavu: M650, M651, M652, M630, M640, M641 Preuzmi
  • uređaj za grijanje i izradu mliječne pjene Cremio Preuzmi
  • Aparat za kavu: Melitta E950, E955 Preuzmi